‘A More Beautiful Question’ is een belangrijke inspiratiebron voor Openfield. In dit boek zet Warren Berger overtuigend uiteen dat innovatie vooral draait om het stellen van de juiste vragen. Als kind stellen we voortdurend vragen, maar in het onderwijs en het bedrijfsleven wordt het nauwelijks gestimuleerd of zelfs helemaal uitgebannen. Het gaat hier om antwoorden geven. Alleen echte innovators zijn het stellen van vragen niet verleerd. Voor hen is het de kern van alles wat ze doen.

Als Openfield willen we nieuwsgierigheid aanwakkeren bij onze opdrachtgevers. We willen ze helpen om de juiste vragen te stellen. Dat vergt grondig onderzoek. Pas als de vraag echt scherp is starten we met het bedenken van oplossingen. Nieuwe proposities zijn alleen zinvol als ze een echt probleem oplossen.

http://amorebeautifulquestion.com/